Windenergie is één van de belangrijke pijlers onder de ambitieuze klimaat- en energiedoelstellingen van het kabinet. Nederland zet in op dertig procent duurzame energie in 2020 en twintig procent minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen. Minister Cramer wil dan ook dat winenergie een nog promintere rol gaat spelen: “Ik heb de laatste maanden bij tal van winprojecten een eerste paal mogen slaan, druk op de knop mogen geven of een lint mogen doorknippen. Maar dat moeten er nog veel meer worden.”
Page 4 of 4